Πολιτική Απορρήτου

 Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Τήρησης του Απορρήτου

Το Σωματείο Ελλήνων Υποστηρικτών του Συντάγματος (Σ.Ε.Υ.Σ) αποτελεί το πρώτο Σωματείο στην Ελλάδα το οποίο έχει σαν βάση των Ενεργειών του το Σύνταγμα της Ελλάδας και το Άρθρο 120.Σκοπός του σωματείου είναι να προασπίσει το σύνταγμα της Ελλάδας , κάτι το οποίο είμαστε όλοι οι Έλληνες υποχρεωμένοι να το κάνουμε , βάση του Άρθρου 120 του Συντάγματος.

Γενικός κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαϊκης ένωσης 2016/679

Ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα , όπως όνομα , επίθετο κτλ.

ΤΙ είναι τα cookies;;

*Η χρήση του παρόν ιστοτόπου σημαίνει και την   αποδοχή των παρακάτω cookies

Τα cookies συχνά αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας για μια ιστοσελίδα, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή τοποθεσία σας. Όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα, το Firefox στέλνει πίσω τα cookies που ανήκουν στην ιστοσελίδα. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να σάς παρουσιάσει πληροφορίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν μια ευρεία ποικιλία πληροφοριών, όπως προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης (όπως το όνομα, τη διεύθυνση οικίας, τη διεύθυνση e-mail, ή τον αριθμό τηλεφώνου σας). Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο αν τις δώσετε εσείς - οι ιστοσελίδες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δεν τούς παρέχετε και δεν έχουν πρόσβαση σε άλλα αρχεία του υπολογιστή σας.

Όταν επισκέπτεστε τον παρόν διαδικτυακό ιστότοπο , καταχωρόυνται στον περιηγητή σας 3 cookies

1)PHPSESSID , το οποίο δημιουργείται με την επίσκεψη σας στον παρόν διαδικτυακό ιστότοπο ,  και λήγει με την αποχώρησή σας από αυτόν.

2)__unam , το οποίο δημιουργείται με την επίσκεψη σας στον παρόν διαδικτυακό ιστότοπο ,και λήγεί μετά απο έναν χρόνο

3)cookie_notice_accepted , το όποιο δημιουργείτε όταν αποδέχεστε , να χρησιμοποιήθουν cookies για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου, το όποιο δημιουργείται την ίδια στιγμή και λήγει μετά απο έναν μήνα.

Σχετικά με τα cookies και πως μπορείτε να τα επεξεργαστείτε στον περιηγητή που έχετε

1)Firefox

2)Chrome

3)Opera

4)Internet Explorer

- Ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται ή σχετίζονται με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

- Ως «Υποκείμενο των δεδομένων» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγονται. Ως υποκείμενα δεδομένων για το Σωματείο νοούνται τα Μέλη αυτού.

- Ως «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται η κάθε εργασία που εκτελείται, με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται ενδεικτικά για τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή κτλ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Σωματείο «Σ.Ε.Υ.Σ» αποτελεί και τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Το Σωματείο για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου θα διατηρεί και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των Μελών, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αυτών και του Σωματείου.

  • Το κάθε Μέλος οφείλει ρητά να δώσει την συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από το Μέλος οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση άρνησης συναίνεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών, το Μέλος θα πρέπει να αποχωρήσει από το Σωματείο, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία.
  • Το Σωματείο δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει σε κανένα τρίτο πρόσωπο τα δεδομένα αυτά χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από αρμόδια αρχή ή υπηρεσία ή κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  • Το Μέλος του Σωματείου, ως υποκείμενο επεξεργασίας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής, πρόσβασης και αντίρρησης επί των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τον  2016/679

Το Σωματείο έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό τόπο επαρκούς ασφάλειας. Μόνο πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή εξουσιοδοτημένα από αυτό θα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter